Shaded eyeliner

Første prosedyre. Det er behov for 2 eller 3 til å få ønsket resultat. Tredje prosedyre det er ikke bestandig nødvendig. Det skal være minst 4 uker og maks 6 uker mellom behandlinger. Første prosedyre - 3000kr andre prosedyre - 2000kr tredje prosedyre

Første prosedyre. Det er behov for 2 eller 3 til å få ønsket resultat. Tredje prosedyre det er ikke bestandig nødvendig. Det skal være minst 4 uker og maks 6 uker mellom behandlinger. Første prosedyre - 3000kr andre prosedyre - 2000kr tredje prosedyre -1500 kr(hvis det er behov)

Varighet: 3,8 timer
Pris: 3000

Shaded eyeliner tilbys av:

Permanent make up artist (Denise)

» Browse schedule.